Synesthesie, kracht van het verbinden

Waarneming en integratie bij baby’s groter dan bij volwassenen?

Recent heb ik een programma gezien over synesthesie. Wat me aansprak in dit beeld is de, van nature, aanwezige eigenschap zintuigelijke waarneming te verbinden. Wat is het nut van deze eigenschap en de betekenis ervan. En kan ik er (als osteopaat) iets mee.

Synesthesie

Synesthesie is een vermenging van de zintuigen. (Er is bekend dat we vijf zintuigen hebben, namelijk: voelen, ruiken, proeven, horen en zien.)

Hoewel het niet ongewoon is dat zintuigelijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. Deze eigenschap van de hersenen komt bij bepaalde mensen voor. Deze mensen nemen meerdere soorten impulsen tegelijk waar, ook als die in feite in het algemeen door andere zintuigen worden gegenereerd.

Tussen hersengebieden, die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten van waarneming, bestaan vele verbindingen. Deze verbindingen zijn bij de geboorte al bij iedereen aanwezig, maar worden normaal gesproken gedurende de ontwikkeling deels verbroken. Bij een synestheet blijven echter sommige verbindingen intact, waardoor waarnemingen via een zintuig leiden tot gelijktijdige waarneming van eigenschappen die tot andere zintuigen behoren.

Volgens de Canadese psychologe Daphne Mauer is de conclusie van haar onderzoek met baby’s dat iedereen een eigen graad van synesthesie heeft vanwege de intense synaptogenese die de eerste levensmaanden en -jaren in de hersenen plaats vindt. Door een ontwikkelingsproces verdwijnen de meeste van die verbindingen vrij spoedig. Bij een klein percentage echter blijven zij en behouden deze mensen hun hoge gevoeligheid. Het synesthesievermogen schept bij hen onverwachte waarnemingscapaciteiten.

Grappig feit: Einstein believed that he had missed out on some early development steps, making his mental processes more naive, enabling him to interrelate data in ways that would not otherwise have been possible. (bron: www.ideasintuitionandthinking.com)

Het nut van synesthesie

Waarom dan deze kakafonie van zintuiglijke informatie? Wat is het voordeel ervan?

Een aantal visies:

Synesthesia in general is also fascinating because logically it should have been a product of the human brain, where the evolutionary trend has been for increasing coordination, mutual consistency and perceptual robustness in the processing of different sensory inputs. (bron: http://www.artificialvision.com/asynesth.html)Katie Wagner, een amerikaanse psycholoog zegt: “ Infants may perceive the world in a way that’s fundamentally different from adults. As we age, we narrow our focus, perperhaps gaining an edge in cognitive speed as the sensory symphony quiets down.” (bron: www.scientificamerican.com/article.cfm?id=infant-kandinskys)

Onderzoekers Brang en Ramachandran van het Department of Psychology, University of California, San Diego geven het volgende aan:

“ In summary, synesthesia is a highly heritable phenomenon that is associated with numerous benefits to cognitive processing, potentially underscoring a basis for why this condition has survived evolutionary pressures. Research into synesthesia is now passing its bicentennial anniversary in science, and understanding both the mechanisms underlying the phenomenon and the reasons for its selection are finally at a point in which synesthesia can inform our understanding of cognitive and perceptual processes in the general population. To appropriately understand this condition and its relation to normal cognition will require both technically and intellectually diverse contributions from all areas of biology. In sum, this research suggests that synesthesia, far from being a “fringe” phenomenon as formerly believed (or that it is purely “conceptual” or associative in nature), can give us vital clues toward understanding some of the physiological mechanisms underlying some of the most elusive yet cherished aspects of the human mind.”

Note: The study authors think it’s possible such a strange phenomenon has survived in an evolutionary sense because it offers people certain benefits to creative thinking. The idea proposed by some scientists is that all humans have the neural mechanism for synesthesia but it’s suppressed for some reason…

Dus we worden als synethesist geboren, met veel crosslinks tussen specifieke hersendelen, welke we “kwijtraken” in onze ontwikkeling. De vraag is, of we daadwerkelijk dit vermogen verliezen of dat deze (her-)trainbaar is. Indien dat laatse het geval is, opent dat een wereld aan mogelijkheden en toepassingen. Er zijn aanwijzingen dat synesthesie inderdaad aan te leren (of te herleren) is.

Er zijn een paar experimenten met psychofarmaca gedaan waarin kleurgevoel terugkwam. De waarnemingspsycholoog Richard Gregory kreeg onder begeleiding van twee assistenten in een laboratorium het anesthetische middel ketamine geïnjecteerd en rapporteerde zijn ervaringen. Enkele daarvan waren synesthetisch: Nadat hij zijn ogen sloot, plaatste een van de assistenten een borstel in zijn rechterhand. Toen zijn vingers over de pinnen gleden kreeg hij een gewaarwording van rode wol, in vierkanten geweven, zoals een tapijt: ‘paars, rode beelden.’ Daarna gaf de assistent een kam in zijn hand en Gregory kreeg levendige gewaarwordingen van groen en rood wanneer de kam in zijn hand beweegt. Toen de assistent met de kam over zijn hand aaide, kreeg hij zelfs gewaarwordingen van groene en rode lichtjes. Uit de psychiatrie zijn nog enkele beschrijvingen bekend waarbij het toedienen van anti-depressiva en anti-epileptica tot gevolg had dat de synesthetische ervaringen van patiënten afnamen.

Onderzoekers Colizoli, Murre en Rouw van de Universiteit van Amsterdam hebben een onderzoek gedaan en het volgende geconcludeerd:

“ There seems to be a strong genetic component to synesthesia, yet the specifics of a language are acquired as we develop. Furthermore, synesthesia is a very heterogenous trait; the colors, feelings and strength of the experiences are different for each synesthete. It seems likely that there are latent synesthetes among us – people who may be synesthetic, but for some reason never formed conscious synesthetic associations. Therefore, we investigated whether it is possible through training to show synesthetic behavioral effects as well as subjective experiences. We gave subjects books to read, in which four high frequency letters were matched with high frequency colors. Results suggest that the synesthetic-Stroop effect is present in a subgroup of subjects after reading the novel. Reaction times on congruent stimuli correlate negatively with the number of words read in the posttest condition of the Stroop task. Subjects who read the book in color did significantly better on trained graphemes within the crowding task compared to a group of controls.

Opmerkelijk feit uit een artikel:

Most interesting is that brain research on consciousness and awareness shows that in normal healthy subjects the auditory and visual brain networks appear largely unaffected by anesthesia, but crossmodal interactions are lost under anesthesia. One could therefore speculate that, vice versa, strengthening crossmodal interactions through training for sensory substitution might give a boost to consciousness and awareness person’s ability to learn.” (bron: Frontiers in Neuroscience, Vol. 4, Article 160, 2010).

En tot slot een praktische toepassing:

De New York Times (11/12/05) wijdde een artikel aan de vOICe, een apparaat waarmee blinden de visuele omgeving kunnen ‘zien’. De Eindhovense ingenieur Peter Meijer ontwikkelde dit systeem dat camerabeelden vertaalt in geluiden die door geoefende blinden te begrijpen (te zien) zijn. ?vOICe wordt internationaal toegepast in wetenschappelijk onderzoek bij blinden.

Conclusie

Synesthesist zijn we allemaal vanaf de geboorte. We raken dit vermogen deels kwijt door onze vorming en specialisatie als kind en volwassene. De kracht van het verbinden van zintuigen ligt op meerdere vlakken en kan een meerwaarde zijn voor het functioneren in het dagelijks leven.

Specialisatie heeft ons veel opgeleverd. Maar zijn het juist niet de, vaak kinderlijke, creatieve, “out of the box” denkenden die ons tot wezenlijke verandering, inzicht en verwondering hebben gebracht?

En dat brengt me terug bij het begrip verbinden en waarnemen. Twee, voor mij, kernbegrippen in de osteopathie

Gedicht van een synthesist. http://thepoetryplatform.wordpress.com/2011/06/30/synaesthesia/

Homepage: www.stillness.nl