corona covid-19

Update praktijk Stillness Amstelveen

Kom zoveel mogelijk alleen. Kunt u niet zonder begeleider komen  of gaat het om de behandeling van een kind, dan is het toegestaan om met z’n tweeën te komen.
De 1,5-meter-afstand regel zal worden nageleefd. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal zitplaatsen in de wachtruimte zal zijn. Het toilet is zoveel mogelijk gesloten.

**ENGLISH**

Please come alone. If a supervisor is needed or if it concerns treatment  of a child, then it is allowed to come in pairs. The 1.5 meter distance rule will be taken in to account. This results in a limited number of seats in the waiting area. The toilet is as much as closed for now.

Met vriendelijke groet/kind regards,

Eric Calsbeek, osteopaat

www.stillness.nl